top of page

Tidligere resultater

Trykk på pokalene under
for å sjekke hvordan det har gått med deltakerne tidligere! 
Disse resultatene er fra da festivalen het Scandinavian Halibut Fesrtival.

2015

 

2018

 

2023

2016

 

2019

 

2017

 

2022

bottom of page