top of page

Salgsbetingelser

GENERELT

Salgsbetingelsene innbefatter her innbetaling av startavgift til World Championship Halibut Fishing via vår nettside www.halibufest.com

AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om bindende påmelding og refusjon ved avlyst arrangement), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

PARTENE

Selger

Firmanavn: Havøysund Havfiskeforening
Kontaktadresse: Søndregate 23, 9690 Havøysund
E-post: info@halibutfest.com
Telefon: 468 61 377
Organisasjonsnr.: 814721442

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

PRISER

Prisene, som er oppgitt i nettsidens bestillingsløsning opplyser om de totale kostnadene kjøperen skal betale.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

ORDREBEKREFTELSE

Du mottar en billett på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at opplysningene på billetten stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall lagmedlemmer osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

BETALING

Betalingsløsningene i vår bestillingsløsning er enten PayPal eller Vipps. Dersom kjøper ønsker annen betalingsløsning som f.eks faktura, må selger kontaktes for å inngå en slik avtale.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering av billett for betalt startavgift fra selgeren til kjøperen skjer på via epost til den mailadresse som kjøper har oppgitt i bestillingsskjemaet.  Dersom kjøper ikke mottar en slik epost fra selger må kjøper kontakte selger og gi beskjed om dette og billetten kan da sendes som brevpost eller deles ut på kapteinsmøtet torsdag kveld.

REFUNDERING AV STARTAVGIFT

Det er viktig å forsikre seg om at man har valgt riktig antall lagmedlemmer før -kjøp av startavgift gjennomføres. Arrangør vil ikke refundere startavgift som allerede er kjøpt.

AVLYST ARRANGEMENT

Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes startavgiften, og ikke senere enn 60 dager etter arrangements dato.

ANNET

Dersom ønskelig, kontakt med Forbrukertilsynet på tlf. +47 23 400 600 eller ved www.forbrukertilsynet.no. Hvis du bor i et annet europeisk land, kan du kontakte Europakommisjonens klageportal på http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page