top of page

Konkurranseregler

 1. Det er kun lov med 1 lag pr. båt med max. 5 personer på laget. Båtfører er en av disse 5. Det er kun lov med 1 stang per person på laget, 1 reservestang pr. person i båten er tillatt.
   

 2. Kveiten skal være riktig krøket (i munnen). Dokumentasjon på krokplassering kreves for at kveiten skal bli godkjent.
   

 3. Alle kveiter skal slippes ut igjen for at fangsten skal godkjennes i konkurransen.
   

 4. Fiske med agn er forbudt og fører til diskvalifisering. Det er forbudt å ha med utstyr for å fange agnfisk eller utstyr for å fiske med agnfisk. Bruk sluk, pilk eller jig med maksimum 4 kroker (4 krokspisser).
   

 5. Krøking og haling skal gjøres av en person (fangstmannen) og stangen får ikke overlates til andre.
   

 6. Kveiten skal fotograferes ved siden av konkurransens tildelte tommestokk/måleredskap. Startnummer skal være synlig på bildet (måles fra munn til midten av halen) Lengden på kveiten skal være tydelig på bildet for at det skal bli godkjent. Husk at det er den som fanger fisken som skal overbevise konkurranseledelsen om at lengden stemmer.

 7. All kveite over 150 cm skal måles utenfor båten. Om det foreligger en risiko for å skade kveiten, eller personskader, kan den løftes inn i båten. Konkurranseledelsen må kontaktes før fisken evt. tas inn båt.
   

 8. Minstemålet for godkjent fangst er 86 cm.
   

 9. Trolling med djuprigg er forbudt.

        

 10. Direkte etter fangst og release skal konkurranseledelsen informeres via MMS.
   

 11. Siste frist for rapportering må være gjort innen slutt-tidspunktet. Startbrikke og bilder/flilm må være innlevert senest 1 time etter slutt-tidspunkt. Hvis startbrikke ikke er levert innen rett tidspunkt eller ikke innlevert strykes alt av resultat for gjeldende dag.

 12. Eventuell protest skal være innlevert senest 1 time etter at resultat er offentliggjort. Konkurranseledelsens avgjørelse av en eventuell protest er endelig.                                                                                                                                                                                                         

 13. De 15 beste lagene med de tre lengste fiskene på fredag (totalt antall cm) går videre til å konkurrere i World Championship Halibut Fishing, for å kvalifisere seg må laget ha fanget minst 1 kveite. De resterende lagene konkurrerer i Halibut Fest.                                                                                                                                                    

 14. Lagene som deltar i World Championship Halibut Fishing tar med seg de to lengste kveitene fra fredag til lørdag. De lagene som deltar i Halibut Fest tar med seg den lengste kveita fra fredag til lørdag.

 15. Alle båtlag skal ha med minst 2 mobiltelefoner slik at konkurranseledelsen kan melde ifra om værendringer og annen viktig                informasjon. I tillegg kan båtene kommunisere seg imellom via kanal 72 på VHF.                                                                                                                                                                                                             

 16. Lagene som drar til Kamøya for å fiske vil få 1 time mindre fisketid. Dette er for å unngå farlige situasjoner under retur til                       Havøysund. 

 

 17. Konkurranseområdet kan innskrenkes dersom vær og vind tilsier dette.

 18. Hvis det blir for dårlig vær til å være på havet en av dagene strykes denne fra programmet og konkurransen. Det vil si at om                 f.eks. fredagen må utgå vil kun resultatene fra lørdag være gjeldende. Skulle begge innstilles pga. dårlig vær blir det loddtrekning         blant de påmeldte deltakerne. Eventuelle endringer i programmet vil gis på kapteinsmøtene fredag/lørdag.

bottom of page